Tvångsvård

Tvångsvård är sådan vård som lämnas mot en persons vilja. Det kan vara fråga om både psykiatrisk tvångsvård eller tvångsvård för missbrukare. Eftersom tvångsvård innebär ett stort ingrepp i människors personliga integritet och rätt att bestämma över sig själva är det viktigt att det finns tydliga regler för när tvångsvård får vidtas, under vilka former och under hur lång tid. Här går vi igenom reglerna för tvångsvård, vi behandlar olika vårdformer, förutsättningar för vård, hur vården ska utformas, hur länge vård får lämnas etc.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar