Testamente

Om du själv vill bestämma hur din egendom skall fördelas då du dör kan du upprätta ett testamente. Ett testamente är en anvisning om din sista vilja. För att ett testamente skall vara giltigt uppställs vissa krav och det är därför viktigt att ha insikt i vad som gäller för upprättande av testamente. Vidare kan du som testator inte föreskriva precis vad som helst. Ibland kan lagen uppställa ett skydd för arvingar så att det inte är möjligt att testamentera bort all egendom. Vi hjälper dig med att förstå testamentets innebörd, hur ett testamente skrivs, vilka lagregler du måste iaktta och mycket mer.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar