Sjukvård och hälsovård

Med sjukvård avses verksamhet för att behandla de som har skadats eller är sjuka. I Sverige bedrivs sjukvården framförallt genom landstingen. Det är upp till landstingsfullmäktige att bestämma kostnader för vården och i vilken omfattning vård ska lämnas. Vill du veta mer om hur sjukvården fungerar i Sverige? Vi behandlar de viktigaste frågorna inom området såsom hur beslut gällande sjukvården kan tas, vilket ansvar landstingen har gällande sjukvården, vad som gäller för privat sjukvård, hur tillsyn utövas på området etc.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar