Rättshandlingsförmåga

Rättshandlingsförmåga är något som tillkommer merparten av de vuxna människorna i samhället och innebär en möjlighet att vidta rättshandlingar. Det är rättshandlingsförmågan som avgör om du har möjlighet att ingå avtal och föra talan vid domstol. Här behandlas frågor som vad rättshandlingsförmåga är och vad det innebär, vem som har rättshandlingsförmåga, när rättshandlingsförmågan är inskränkt, vad detta innebär m.m.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar