Personliga rättigheter


Här behandlas begrepp såsom förvaltare, god man, immigration, medborgarskap och rättshandlingsförmåga. Det handlar om grundläggande medborgerliga rättigheter som tillkommer alla svenska medborgare. Vi förklarar vad som händer när någon inte kan tillvarata sina angelägenheter, vilka möjligheter medborgarna har att ingå avtal och väcka talan i domstol. Du kan också lära dig mer om hur personuppgifter ska hanteras, när man kan få medborgarskap, vilka regler som är aktuella vid namngivning och mycket mer.

 

Förvaltare

För den som saknar förmåga att tillvarata sina ...

God man

Med god man avses en person som förordnas av ...

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter är alla uppgifter som kan hänföras ...

Immigration

Här är fråga om en het samhällsfråga som är ...

Medborgarskap

Vissa svenska rättigeter tillkommer endast den som ...

Namn

Namnet är viktigt både för dig som person och för ...

Rättshandlingsförmåga

Rättshandlingsförmåga är något som tillkommer ...

 

Bläddra bland juridiska artiklar