God man

Med god man avses en person som förordnas av tingsrätten för att tillvarata någon annans ekonomiska eller personliga rättigheter eller sörja för dennes person. Här kan du läsa mer om vilka uppgifter en god man har, hur uppdraget ser ut, den gode mannens skyldigheter gentemot huvudmannen och andra viktiga frågor beträffande uppdraget och uppdragsförhållandet.

 

Artiklar

God man

 

Bläddra bland juridiska artiklar