Hantering av personuppgifter

Personuppgifter är alla uppgifter som kan hänföras till någon som person. Detta innebär att dina personuppgifter i regel behandlas dagligen på olika vis. Eftersom personuppgifter kan vara både viktiga och känsliga finns det vissa inskränkningar i vilken behandling av personuppgifter som tillåts. Här kan du lära dig mer om känsliga personuppgifter, personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträden, överträdelser, sanktioner och en hel del annat.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar