Rättegång i brottmål

För att någon skall kunna ådömas straff måste först en rättegång hållas. Detta är en mänsklig rättighet som skall tillförsäkras alla medborgare i en rättsstat. Rättegången måste dessutom vara rättvis för att uppfylla kraven på rättssäkerhet. Med detta menas att den åtalade skall ha rätt till ett försvar och att domstolen skall vara opartisk. Läs informationen här om du vill veta mer om hur en brottmålsrättegång går till, vad som krävs för att någon skall dömas och vilka krav som uppställs för att rättegången skall vara rättssäker.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar