Livförsäkring

Livförsäkringar finns i olika slag och kan vara av stor vikt. Det finns exempelvis dödsfallsförsäkringar som berättigar till ersättning vid ett dödsfall. För exempelvis en småbarnsfamilj kan en dödsfallsförsäkring göra en stor skillnad om någon av familjförsörjarna skulle omkomma. Det finns även andra sorters försäkringar såsom pensionsförsäkringar som utfaller då försäkringstagaren går i pension eller försäkringar som utfaller om försäkringstagaren har uppnått en viss ålder. Här hittar du mer information om de olika livförsäkringarna, hur de fungerar, de vanligaste villkoren m.m.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar