Försäkring


För att skydda oss då olyckan är framme finns en uppsjö av olika försäkringar. Försäkringarna fungerar på så vis att genom att bedöma risken för en olycka kan flera personer gemensamt bära sådana kostnader som en enskild individ inte skulle klara av på egen hand. Idag kan det mesta försäkras, allt från våra liv, vår inkomst, våra hem till vår egendom såsom bilar, båtar eller cyklar. Försäkringarna har en stor del av vår vardag och därför kan du ha stor nytta av informationen som lämnas här. Här kan du nämligen läsa om de vanligaste försäkringsvarianterna och några av de ovanligare, om försäkringsavtal m.m.

 

Andra försäkringar

Försäkringar har stor vikt i vårt vardagliga liv. ...

Försäkringsavtal

Eftersom försäkringsbranschen är en bransch i ...

Hemförsäkring

För att skydda oss från en ekonomisk katastrof då ...

Livförsäkring

Livförsäkringar finns i olika slag och kan vara av ...

Olycksfalls- och sjukförsäkring

Olycksfalls- och sjukförsäkringar är så kallade ...

Pensionsförsäkring

Eftersom vi omöjligen kan vara yrkesverksamma hela ...

Sjukvårdförsäkring

När vi blir sjuka kan stora inkomstförluster ...

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är en speciell försäkring ...

 

Bläddra bland juridiska artiklar