Körkort

Många vuxna svenskar har körkort och är beroende av körkortet i många avseenden. Körkortet fungerar som en identitetshandling vilken bekräftar att innehavaren har rätt att köra ett fordon av en viss kategori, som exempelvis personbil eller motorcykel. Här går vi igenom vad som gäller för den som vill ta körkort, vad som krävs på föraren och vilka moment som måste gås igenom. Vi behandlar även hur körkortet kan dras in eller återkallas, när detta kan bli aktuellt och hur man sedan kan gå vidare för att återigen få körkort.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar