Fordring

Med en fordring avses en rätt att utkräva en prestation. En fordring kan både avse både utförande av en tjänst eller utgivande av egendom, som exempelvis pengar. Fordringar uppkommer varje gång ett avtal ingås och är därför oerhört vanligt förekommande i dagens samhälle. Här behandlas både generella och särskilda regler som kan bli aktuella för fordringar av olika slag.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar