Förvaltningsprocesser

Inom ramen för förvaltningsprocessen prövas fall som rör enskildas förehavanden med staten. Det är förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen som är de domstolar som prövar dessa mål. Det finns särskilda regler för överklagande av myndighetsbeslut vilka är viktiga att ha kunskap om för det fall man vill överklaga ett beslut man inte är nöjd med. Här kan du lära dig mer om hur förvaltningsprocessen går till, vad du bör iaktta då du vill väcka talan i förvaltningsdomstol, hur myndighets- och andra kommunala beslut ska överklagas, vilka regler som gäller för domstolen osv.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar