Förvaltningsdomstolar

Lite förenklat kan man säga att förvaltningsdomstolarna handlägger sådana mål som inte rör enskildas förhållanden till varandra utan snarare enskildas förhållanden till staten. De handlägger bland annat skattemål, migrationsmål, tvister mellan enskilda och myndigheter, omhändertagandemål etc. Det finns tre olika sorters förvaltningsdomstolar; förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. Här kan du läsa mer om hur processen i de olika domstolarna går till, hur domstolarnas kompetens är bestämd, vad som krävs för att ett mål ska tas upp i högsta förvaltningsdomstolen m.m.

 

Artiklar

 

Bläddra bland juridiska artiklar