Åtal

Om en åklagare finner att någon är misstänkt för ett brott med tillräckligt hög grad av sannolikhet kan åtal väckas. Med åtal menas att talan om ansvar för ett brott väcks vid domstol. Vanligen är det just åklagaren som väcker åtal, vilket i sådana fall kallas för allmänt åtal. Vidare är åklagaren skyldig att väcka åtal om åklagaren tror sig ha tillräcklig bevisning för att den misstänkte skall kunna fällas för brottet. Vissa brott är så kallade målsägandebrott där målsäganden, d.v.s. offret, kan väcka åtal själv hos domstolen. I sådana fall får åklagaren väcka åtal endast om det vore påkallat av allmänt intresse. Här kan du läsa mer om hur åtal väcks, åtalsunderlåtelse, vad som menas med allmänt åtal, vilka brott som är målsägande brott m.m.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar