Ägarlägenhet

Ägarlägenheter är en helt ny ägandeform i svensk rätt. Tidigare kunde fast egendom endast uppdelas horisontellt men 2003 infördes en möjlighet att även uppdela fast egendom vertikalt. Detta innebär att tredimensionella fastigheter kan skapas. När det tidigare endast var möjligt med en fastighet i en byggnad kan nu flera fastigheter finnas i samma byggnad. Förut var bostadsrätt och hyresrätt de enda möjliga upplåtelseformerna i flerfamiljshus. Dock medför ingen av upplåtelseformerna äganderätt till lägenheten. Den som äger en ägarlägenhet äger hela lägenheten. Detta innebär att lägenheten kan hyras ut eller säljas utan att samtycke först måste inhämtas. Vill du veta mer om hur ägarlägenheter fungerar och vilka skillnaderna är mellan ägarlägenheter och bostadsrätter bör du läsa informationen här.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar