Mervärdesskattereglerna för bilar och motorcyklar


Momsreglerna för bilar och motorcyklar är lite speciella och kan vara värda att känna till, inte minst för att det är förhållandevis vanligt att man i sin yrkesverksamhet antingen leasar eller köper bilar till sina anställda samt för att reglerna inte sällan misstolkas.

I allmänhet har man i sin verksamhet enbart en begränsad avdragsrätt för ingående moms på personbilar och motorcyklar. Utan att närmare gå in på definitionen av bilar och hur man i mervärdesskatterättsliga sammanhang skiljer på bilar och exempelvis lastbilar, kan enkelt sägas att om bilen väger upp till tre och ett halvt ton och definieras som en personbil i lagen om vägtrafikdefinitioners mening så är det en personbil. Till motorcyklar räknas också vissa fyrhjuliga fordon, så länge de inte väger mer än 400 kilo. Snöskotrar och mopeder omfattas inte av reglerna för motorcyklar.

Som utgångspunkt är den ingående momsen man betalar när man köper en personbil eller motorcykel till sin verksamhet inte avdragsgill. Detta gäller inte bara för fordonet som sådant, utan även för diverse extrautrustning man kan tänkas köpa till, såsom air condition. Nu nämnda huvudregel gäller också om man bestämmer sig för att köpa en bil som man tidigare har leasat. Undantag från huvudregeln gäller dock för ett par olika verksamheter. Om man är bilhandlare och biluthyrare får man därför göra avdrag för moms vid inköp av sådana bilar som säljs eller hyrs ut. Likaså får man, om man bedriver körskola eller persontransporter i yrkesmässig trafik samt transporterar döda, göra avdrag vad gäller de personbilar som köps in och används för just denna verksamhet.

Ovan nämnda regel berörde köp av personbilar och motorcyklar. Vid hyra av sådana fordon är avdragsrätten, som huvudregel, inte lika begränsad. Här gäller istället att man får göra momsavdrag för all ingående skatt som är hänförlig till driftkostnader för fordonet. Vad gäller själva hyreskostnaden är femtio procent av den ingående skatten avdragsgill. Båda de nämnda reglerna gäller oavsett om bilen bara används till viss del i själva verksamheten. Det krävs dock för att få dra av de femtio procenten för momsen på hyrkostnaden att bilen används i mer är ringa omfattning i verksamheten (som förstås i övrigt måste vara momspliktig). Det ringa omfattningsrekvisitet är i praktiken ett krav på att fordonet körs ungefär hundra mil per år i anslutning till verksamheten. Liksom vad gällde köp, får man för samma verksamheter som nämndes ovan (yrkesmässig persontrafik, bilhandlare, biluthyrare och körskolor) göra fulla avdrag för den ingående momsen.

Säljer man en bil som har köpts in till verksamheten uppstår förstås frågan om moms skall betalas. I detta sammanhang gäller helt enkelt att om man inte hade rätt att göra avdrag för momsen när den köptes behöver man heller inte ta ut någon moms vid försäljningen.

Slutligen då något om mervärdesskatten i samband med bilförmåner. Har man en bil genom sitt företag, för vilken man fått göra fullt avdrag för moms när man hyrde den eller avdrag för moms när man köpte den, är man också tvungen att redovisa momsen på sin förmån. Använder man denna bil för privata ändamål gäller att man skall beskattas för uttag. Vid sådan uttagsbeskattning påverkas också momsberäkningen. Härmed skall man, för sin tjänstebil, redovisa sin utgående moms med tjugo procent av bilens förmånsvärde.

Bläddra bland juridiska artiklar