Momsplikten och dess undantag


Som huvudregel skall mervärdesskatt betalas på alla varor och tjänster, men det finns några viktiga undantag från denna regel. Bedriver man vissa sorters yrkesverksamhet behöver man alltså inte ta ut eller betala moms. Här kommer att ges ett par centrala exempel på vilka dessa är.

Sjukvård

Sjukvårdsbranschen är i mångt och mycket undantagen från momsplikt. Sådan sjukvård som undantas är bland annat den ”vanliga”, som alltså riktar in sig på all sorts behandling av sjukdomar och kroppsskador. Vidare undantas från momsplikt vård som ges av exempelvis psykologer, barnmorskor och naprapater och som inte faller in under först nämna punkt. Även sådana synundersökningar som görs av legitimerade optiker kan nämnas. Inte alla sorters vård omfattas dock av undantaget från momsplikt. Ovan nämnda optiker skall därför ta ut moms på de glasögon han säljer, likaså den som säljer skönhetsvård. Här kan också nämnas att veterinärer är skyldiga att betala mervärdesskatt.

Utbildning

Precis som sjukvården, har utbildningsområdet ansetts vara ett område som skall undantas från momsplikt. Både grundskola och gymnasieskola, liksom högskole- och universitetsutbildningar som anordnas av det allmänna eller av en utbildningsanordnare som är erkänd, exempelvis friskolor, är således momsfri. Det samma gäller alla sådana tjänster och varor som erbjuds som ett led i sådan utbildning. Personalutbildningar är, till skillnad från de ovan nämnda, momspliktiga. Detta gäller alltid, oberoende av vad personalen utbildas i. Här kan också nämnas att sådant material man anskaffar för självstudier inte är undantaget från mervärdesskatt.

Fastigheter

Detta är ett område med många regler och särskilda undantag. Definitionen av en fastighet, vad gäller moms, utgår från definitionen i jordabalken. Man inräknar därför bland annat så kallat byggnadstillbehör och byggnad på annans mark. Däremot anses industritillbehör inte vara del av en fastighet. Som utgångspunkt gäller att man inte tar ut mervärdesskatt när man säljer och hyr ut fastigheter. Om uthyrningen inte omfattas av momsplikt omfattas heller inte den elektricitet, det vatten eller den värme som används. För hyresfastigheter gäller dock att ägaren kan bli frivilligt skattskyldig för mervärdesskatt. Orsaken till att bli detta är att denne annars inte får göra avdrag för den ingående momsen (på exempelvis vatten och värme), varför den därför blir en kostnad ägaren och i nästa led för hyresgästerna. Detta är förstås främst viktigt när hyresgästerna bedriver momspliktig verksamhet och vill kunna göra avdrag för sin ingående moms på kostnaden för lokalen. Några centrala exempel på vad som räknas som momspliktig uthyrning är båtplatser, parkeringsplatser som ingår i parkeringsverksamhet samt campingplatser.

Det bör slutligen nämnas att det finns ett antal områden, förutom de nu nämnda som också undantas från momsplikt. Reglerna för dessa områden finns i anslutning till de som nu omnämnts.

Bläddra bland juridiska artiklar