Målsägandebiträde


Ett målsägandebiträde är en person som ska stödja och hjälpa målsäganden, alltså en person som blivit utsatt för brott, och tillvarata målsägandens intressen i en brottmålsprocess. I de fall då åklagaren inte för talan om målsägandens enskilda anspråk på grund av brottet ska målsägandebiträdet även föra en sådan talan åt målsäganden.

Det är inte varje person som har blivit utsatt för ett brott som har rätt till ett målsägandebiträde. För att ha rätt till ett målsägandebiträde måste det nämligen röra sig om vissa brott. För det första har en målsägande rätt att få ett målsägandebiträde förordnat om målsäganden har blivit utsatt för ett sexualbrott. Undantag från rätten till målsägandebiträde görs dock om det är uppenbart att målsäganden saknar behov av att få ett målsägandebiträde.

För det andra har en målsägande rätt till ett målsägandebiträde då denne utsatts för ett våldsbrott, till exempel misshandel eller olaga frihetsberövande, samt i de fall då målsäganden blivit utsatt för rån eller grovt rån. I dessa fall krävs dock att målsägandens personliga förhållanden och andra omständigheter gör att man kan anta att målsäganden har ett särskilt starkt behov av att få ett målsägandebiträde. Här ska hänsyn tas till exempelvis att målsäganden har eller har haft en nära relation till den misstänkte, men att en nära relation finns eller har funnits är dock inte ensamt tillräckligt för att ett målsägandebiträde ska förordnas. Målsägandebiträde ska i dessa fall förordnas med restriktivitet.

För det tredje ska målsägandebiträde förordnas i fall då fängelse finns i straffskalan för brottet och målsäganden på grund av sina personliga förhållanden och övriga omständigheter har ett särskilt starkt behov av ett målsägandebiträde. Även här ska hänsyn tas till om målsäganden har eller har haft en nära relation med den misstänkte, men det är inte tillräckligt för att ett biträde ska förordnas. För att ett målsägandebiträde ska förordnas i dessa fall krävs att brottet ska vara av kvalificerat slag och att det har inneburit en svår kränkning för målsäganden. Dessutom måste det finnas anledning att räkna med att målsäganden kommer att utsättas för pressande förhör. Även i dessa fall ska målsägandebiträde förordnas med restriktivtet.

En målsägande ska så snart det kan ske underrättas om en eventuell möjlighet att få ett målsägandebiträde förordnat. Att underrättelsen ska göras så snart det kan ske innebär att målsäganden ska informeras om möjligheten att få ett målsägandebiträde då det finns anledning att anta att förutsättningarna för ett förordnande om målsägandebiträde är uppfyllda. En sådan underrättelse ska alltså ske redan under förundersökningen, för att målsäganden ska få så stor nytta av sitt målsägandebiträde som möjligt. Det är nämligen så att målsäganden kan begära att få ett målsägandebiträde förordnat, så därför är det viktigt att målsäganden informeras om sin rätt att få ett målsägandebiträde. Det finns inget särskilt formkrav för hur ett målsägandebiträde ska begäras, utan det kan ske till exempel genom att målsäganden ringer till åklagaren. Även om målsäganden inte begär att få ett målsägandebiträde kan ett målsägandebiträde förordnas då det finns särskilda skäl som talar för ett förordnande. Vill målsäganden inte ha ett målsägandebiträde bör den önskan respekteras.

Själva förordnandet av ett målsägandebiträde kan ske när som helst under den tid då brottet handläggs. Förordnande kan alltså ske redan under förundersökningen (vilket måste anses vara det bästa), men det är även möjligt att förordna ett målsägandebiträde i överrätt (hovrätt eller Högsta domstolen). Då ett målsägandebiträde har förordnats ska målsägandebiträdet som sagt bistå målsäganden under brottsmålsprocessen. Målsägandebiträdet ska hjälpa målsäganden redan under förundersökningen, till exempel genom att förklara för målsäganden hur en förundersökning går till och vad syftet är. Målsägandebiträdet har även rätt att vara med under de förhör som hålls med målsäganden under förundersökningen.

När det börjar närma sig huvudförhandling är det lämpligt att målsägandebiträdet förklarar hur huvudförhandlingen går till och vad som kommer att hända under den för målsäganden, så att målsäganden är väl förberedd då det blir dags för huvudförhandling. Under själva huvudförhandlingen är målsägandebiträdets primära uppgift att vara ett personligt stöd för målsäganden och se till att hänsyn tas till målsägandens intresse vid så kallade handläggningsfrågor. Målsägandebiträdet har även rätt att ställa frågor under förhör.

Liknande artiklar

Domare

Bläddra bland juridiska artiklar