Firma


Firmarätten kan sägas vara en speciell del av varumärkesrätten, eller känneteckensrätten som den även kallas. Firma är den benämning under vilken en näringsidkare driver sin verksamhet; alltså, kort sagt, namnet på företaget. En näringsidkare kan dessutom välja att driva en del av sin verksamhet under en bifirma – en speciell del av verksamheten kan därigenom drivas under ett annat namn. Ett så kallat sekundärt kännetecken kan också i vissa fall användas för verksamheten. Firma, bifirma och sekundärt kännetecken kallas med ett gemensamt namn för näringskännetecken. Numera kan firman, bifirman, eller ännu oftare det sekundära kännetecknet, många gånger även vara ett varumärke, men man kan också driva sin verksamhet under ett firmanamn och samtidigt använda sig av en mängd andra varumärken som representerar olika produkter eller tjänster.

I likhet med vad som gäller för varumärken, kan man få rätten till en firma eller bifirma antingen genom registrering eller genom så kallad inarbetning. Rätten till ett sekundärt kännetecken kan man dock endast få genom inarbetning. Registrering av firma sker genom att ansökan skickas till Bolagsverket. För att registrering skall tillåtas måste firman ha särskiljningsförmåga. Det får inte finnas någon risk att firman kan förväxlas med något annat redan skyddat näringskännetecken, varumärke eller släktnamn. Firman får inte vara vilseledande på något sätt och får inte heller strida mot goda seder eller allmän ordning. Den får inte heller göra intrång på någon annans upphovsrätt. Vissa av dessa hinder mot registrering kan dock undanröjas ifall den aktuella rättighetsinnehavaren tillåter det. Inarbetning av firma anses ha skett då firman har använts som ett särskiljbart kännetecken för verksamheten och på detta sätt har blivit känd inom en betydande del av den krets (exempelvis en viss andel av den grupp distributörer och kunder) som verksamheten riktar sig emot.

Oavsett det ovanstående har man alltid rätt att i sin näringsverksamhet använda sitt släktnamn som näringskännetecken, så länge det inte anses förväxlingsbart med någon annans näringskännetecken eller varumärke som sedan tidigare används i det berörda området.

Rätten till en firma innebär att man har ensamrätt till firman. Denna ensamrätt medför att ingen annan än rättighetsinnehavaren får lov att använda firman, eller en annan firma som anses förväxlingsbar, i sin affärsverksamhet inom det område som firman är skyddad (så länge det inte kan visas att rättighetsinnehavaren inte lider skada på grund av användningen). Som huvudregel gäller ensamrätten endast ifall firmanamnen används för affärsverksamhet av samma eller liknande slag. Ifall en firma är särskilt välkänd och respekterad kan dock ensamrätten komma att utökas och därmed även inkludera verksamheter av andra slag.

Bläddra bland juridiska artiklar