Utsläppsrätter

Handel med utsläppsrätter är en åtgärd som har vidtagits i ett miljöskyddande syfte. Kort sagt innebär det att varje land tilldelas ett visst antal utsläppsrätter som sedan vidareförmedlas till företagen i landet. Varje utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid i atmosfären och gäller i ett visst antal år. I Sverige har utsläppsrätter har ett bestämt antal delats ut gratis till varje företag. De företag som får mer utsläppsrätter än vad de behöver kan sedan sälja utsläppsrätterna till företag som behöver mer utsläppsrätter än vad de har fått. Här kan du lära dig allt du behöver veta om utsläppsrätter och handel med utsläppsrätter.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar