Utländska inkomster

Den som bor i Sverige är i regel skyldig att betala skatt för alla sina inkomster, även om inkomsten har upparbetats i utlandet. Därför är huvudregeln att även utländska inkomster skall tas upp i deklarationen. I vissa fall kan dock utländska inkomster vara undantagna från beskattning i Sverige antingen på grund av beskattningsavtal med andra länder eller på grund av interna svenska regler. Här behandlas hur och när utländska inkomster beskattas och när inkomsterna kan vara undantagna från beskattning.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar