Uppsåt och oaktsamhet

Olika brott kräver olika grader av skuld. Vissa brott förutsätter att någon har varit oaktsam för att bli aktuella medan andra kräver uppsåt och ytterligare andra kan bli aktuella både vid oaktsamhet eller vid uppsåt. Med oaktsamhet menas att någon har handlat på ett sätt som en normalt aktsam person inte skulle ha gjort. Med uppsåt menas istället att gärningsmannen har begått brottet med vilja att orsaka det som har hänt. Om någon exempelvis slår någon i syfte att personen skall dö och offret sedan omkommer är mord eller dråp aktuellt eftersom döden var avsiktlig. Om någon istället slår någon enbart i syfte att orsaka smärta men inte död kan vållande till annans död bli aktuellt om gärningsmannen har varit oaktsam. Här kan du läsa mer om vad uppsåt och oaktsamhet betyder och vilka brott som är uppsåtsbrott respektive oaktsamhetsbrott.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar