Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är en speciell försäkring eftersom den inte är frivillig. Alla som äger en bil som används är nämligen skyldiga att hålla en trafikförsäkring. Detta då trafikförsäkringens huvudsakliga syfte är att offer för trafikolyckor skall få ersättning. Om sådan ersättning endast hade utgått på skadeståndsrättslig grund är risken stor att offret inte får ersättning, den som orsakat olyckan kanske inte har medel att ersätta offret. Här lämnas en redogörelse för lagens villkor och föreskrifter, hur trafikförsäkringarna fungerar, när försäkringsfall föreligger osv.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar