Tomträtt

Tomträtt infördes under 1900-talet för att underlätta för dem som inte hade råd att själva köpa mark att få en fastighet. Tomträtten är en slags nyttjanderätt där tomträttsinnehavaren får utnyttja en viss tomt för boendeändamål. Tomträtten innebär en starkare rättighet än en vanlig nyttjanderätt men är inte riktigt lika stark som äganderätt. Vill du veta mer om hur tomträtten fungerar i praktiken, vilka kostnader en tomträtt kan vara förenad med och hur förhållandet mellan tomträttsinnehavaren och ägaren till tomten ser har du hittat rätt här.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar