Socialbidrag, försörjningsstöd och andra bidrag

Bidrag av olika slag kan lämnas för olika ändamål. Som exempel kan nämnas socialbidrag som ges för att alla ska garanteras en minsta levnadsstandard, barnbidrag som ges för alla barn upp till sexton år och bostadsbidrag som kan få i syfte att klara bostadskostnaderna. Många bidrag är beroende av olika faktorer såsom exempelvis vilken inkomst bidragstagaren har. Här kan du lära dig mer om de olika bidrag som kan lämnas i varierande situationer, vad som krävs för att man ska få bidrag och hur mycket man kan få.

 

Artiklar

 

Bläddra bland juridiska artiklar