Rättshjälp

I syfte att säkerställa att alla, oberoende av inkomst, ska kunna tillvarata sina rättigheter finns rättshjälp. Rättshjälpen är till för de som inte har så höga inkomster att de har råd att anlita juridiskt biträde. Hur får du lära dig under vilka förutsättningar du kan få rättshjälp, vilka kostnader som täcks, om det finns några andra begränsningar i rättshjälpen och hur rättshjälp fungerar i praktiken.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar