Produktsäkerhet

När en näringsidkare säljer varor finns ett krav på att dessa är säkra. Produktsäkerhetsreglerna innebär ett grundläggande krav på att varor som säljs till konsumenter ska vara säkra. Genom reglerna om produktansvar kan en näringsidkare bli skyldig att ersätta skador som orsakas på personer eller egendom genom ett fel i produkten. Här förtydligas reglerna om produktsäkerhet, vem som bär ansvaret, vilka rätigheter du har som konsument osv.

 

Artiklar

 

Bläddra bland juridiska artiklar