Olycksfalls- och sjukförsäkring

Olycksfalls- och sjukförsäkringar är så kallade personförsäkringar, vilket är försäkringar som skyddar en person istället för egendom. Olycksfalls- och sjukförsäkringar finns i flertalet olika varianter med olika villkor. Därför är det bra för dig som försäkringstagare, och om du är försäkringsgivare, att veta mer om vad som är vanligt då det gäller försäkringar av detta slag. Vilka skador brukar täckas? Vilka inskränkningar är vanliga? Här hittar du den information du behöver för att kunna teckna en bra försäkring som täcker dina behov.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar