Leasing

Leasing liknar ett hyresavtal i många avseenden och innebär att någon mot ersättning får använda viss egendom, som efter leasingtidens slut brukar köpas av leasetagaren. Här kan du lära dig allt du vill veta om leasing. Har du undrat över hur leasing fungerar? Vilka skillnaderna mellan leasing och hyresavtal är? Vilka fördelar som finns med leasing? Då har du hittat rätt. Vi förklarar de grundläggande principerna och reglerna. För att ytterligare bygga på dina kunskaper går vi igenom de sakrättsliga aspekterna på leasing, d.v.s. vad som händer vid en eventuell konkurs eller liknande omständigheter.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar