Konkurs

Både företag och personer kan försättas i konkurs när de inte längre har möjlighet att betala sina skulder. Vid en konkurs tvångsomhändertas alla tillgångar för att betala skulderna. Här finner du utförlig information om vad en konkurs innebär, vem som har rätt att få betalt i konkursen, vilka konsekvenser konkursen medför för den som blir försatt i konkurs och mycket mer.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar