Kollektivtrafik

Kollektivtrafik är en viktig del av vårt svenska transportsystem. Genom kollektivtrafik kan människor enkelt transportera sig mellan olika platser och är i regel mer miljövändligt än biltrafik. Statens uppgift är att se till att kollektivtrafiken fungerar, att fastställa den kommunala sektorns ansvar och befogenheter, att tillse att regler för kollektivtrafikföretag är ändamålsenliga samt att främja forskning och samordning. Här kan du lära dig allt du vill veta om kollektivtrafiken och dess reglering.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar