Försvar

Alla människor har rätt till ett försvar. Detta anses vara en grundläggande tanke i ett rättssäkert samhälle. För att en rättegång skall kunna anses vara rättvis krävs att den anklagade också får rätt till försvar. Här i Sverige ankommer det på försvarsadvokater att arbeta för att försvara den anklagade. Försvaret är vidare en viktig beståndsdel i rättegångens uppbyggnad. På ena sidan finns åklagaren och på den andra finns försvaret. Rätten skall vara neutrala och döma efter bästa förstånd. Här hittar du allt du behöver veta om försvarsadvokater, försvarets funktion och hur försvaret arbetar för den anklagade.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar