Förmyndare

Eftersom den som är omyndig saknar så kallad rättshandlingsförmåga, d.v.s. en förmåga att själv ingå avtal och vidta andra rättshandlingar, finns förmyndare. Förmyndarens uppdrag är att företräda den omyndige i rättsliga angelägenheter. Det kan till exempel handla om att ingå avtal för den omyndiges räkning eller att företräda den omyndige i domstol. Vem får vara förmyndare? Vad innebär förmyndarskapet? Vilka skyldigheter har förmyndaren gentemot den omyndige? Här finner du svaren på dina frågor om förmyndarskap.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar