EU-rättens företräde

Den så kallade företrädesprincipen föreskriver att EU-rätten skall ha företräde framför nationell rätt i medlemsstaterna. Detta innebär att sådan lagstiftning som kommer från EU skall tillämpas före svensk rätt om en svensk lag skulle konkurrera med en EU-rättslig lag. Medlemsstaterna är skyldiga att beakta EU-rätten i första hand och kan bli tvungna att betala skadestånd om de inte iakttar det. Genom informationen här får du kunskap om hur EU-rättens företräde fungerar, vad det innebär, hur EU:s kompetens fungerar och mycket mer om företrädesrätten.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar