Banksekretess

Bankerna har en stor påverkan på våra liv då vi använder bankerna både till att förvara våra pengar och som långivare till investeringar av olika slag. För att hindra skadlig insyn i våra privatliv och våra ekonomiska förhållanden har bankernas förehavanden med kunderna regleras i lag. Banksekretessen är till för att skydda dig som kund. Här finns information om vad som omfattas av banksekretessen och hur den fungerar i praktiken.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar