Avfallshantering och renhållning

För ett normalt fungerande samhälle är avfallshantering och renhållning viktigt. Här uppkommer frågor som vem som ska ansvara för sophantering, snöröjning och gaturenhållning. Vad är det som gäller egentligen? Vilket ansvar har du som fastighetsägare? Vilka skyldigheter har staten och kommunerna gentemot medborgarna? Här behandlas frågor av stort intresse för både fastighetsägare och andra medborgare.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar