Anstiftan, förberedelse, försök, medhjälp, stämpling

Ibland kan det vara så att den som har begått en brottslig handling inte har varit ensam i planerandet och utförandet av brottet. Eftersom det inte är acceptabelt att hjälpa någon att utföra ett brott är eventuella medbrottslingar också underkastade ett straffrättsligt ansvar. Här kan du läsa om vem som är medhjälpare, vad anstiftan innebär, när man kan straffas för försök eller förberedelse och när stämpling kan bli aktuellt.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar