Allmänna domstolar

De allmänna domstolarna, tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen är domstolar som behandlar både tvistemål och brottmål. En specifik hierarki råder mellan domstolarna på så vis att ett mål alltid börjar i tingsrätten, varefter det senare kan överklagas till hovrätten och i vissa fall till Högsta domstolen. Vill du lära dig mer om processen inom de allmänna domstolarna? Vill du få en ökad förståelse för kompetensfördelningen beroende på geografisk placering? Undrar du vem som ska betala rättegångskostnaderna i målet? Vill du veta vad som krävs för att Högsta domstolen ska ta upp ett mål? Här får du svaren på dina frågor.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar