Äldreomsorg

I slutet av livet behöver vi i regel lite mer hjälp och stöd av samhället än vad vi har behövt tidigare. Äldreomsorg avser sådana åtgärder som vidtas för att hjälpa äldre människor att klara av sina vardagliga liv. Vidare kan påpekas att det i regel är kommunerna som ska ansvara för äldreomsorgen. Vill du lära dig mer om hur ansvaret för äldreomsorg är uppbyggt, vad som krävs för att stöd ska lämnas, vilken hjälp man kan få m.m.? Då har du hittat rätt här.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar