Äktenskap

Två personer som ingår äktenskap ingår egentligen ett avtal om att leva tillsammans. Äktenskapet innebär inte, som många tror, att man skall dela lika på alla tillgångar och att allt man tjänar skall delas gemensamt. Som gift har man fortfarande sin egen egendom och sina egna pengar. Däremot blir det aktuellt med en likadelning av tillgångarna för det fall en skilsmässa genomförs. Här får du lära dig mer om vad det innebär att vara gift, vilka skyldigheter gifta har gentemot varandra, vad som krävs för att äktenskap skall vara giltigt m.m.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar