Upprustningsföreläggande


Spisplattan på min spis har slutat fungera och min hyresvärd vägrar att åtgärda problemet – vad kan jag göra?

En lägenhet som hyrs i första hand och utgör en stadigvarande bostad för hyresgästen, skall ha en så kallad lägsta godtagbara standard (LGS). Även möblerade rum och avtal på kort tid omfattas av denna regel. En hyresgäst har möjlighet att med hjälp av hyresnämnden förmå en hyresvärd att vidta nödvändiga åtgärder för att lägenheten skall uppnå LGS genom vad som kallas för ett upprustningsföreläggande. Upprustningsföreläggandet syftar till få igenom diverse förbättringsåtgärder i en lägenhet och öka dess standard.

Ansökningar till hyresnämnden om upprustningsföreläggande är relativt ovanliga och en ansökan kan endast göras för bostadslägenheter. Förfarandet tar främst sikte på förhållanden som rör anordningar i lägenheten, exempelvis varm- och kallvattentillförsel, anordningar för matlagning såsom spis och kyl samt toalett och tvättställ samt badkar eller dusch.

För att lägenheten skall uppnå lägsta godtagbara standard krävs det att den är försedd med anordning inom lägenheten för:
1. Kontinuerlig uppvärmning.
2. Kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien.
3. Avlopp för spillvatten.
4. Personlig hygien, omfattande toalett och tvättställ samt badkar eller dusch
5. Försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning.
6. Matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och
avställningsytor.

För att uppnå LGS krävs även att det finns tillgång både till förrådsutrymmen inom fastigheten och till anordning för hushållstvätt inom fastigheten, eller inom rimligt avstånd från den, och att huset inte har sådana brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet eller sanitära förhållanden som inte skäligen kan godtas.

Det innebär att anordningar för matlagning såsom en spis skall fungera för att LGS skall anses vara uppnådd. Det är hyresvärdens skyldighet att se till att lägenheten uppnår sådan lägsta nivå för godtagbar standard. Brister hyresvärden i denna förpliktelse kan hyresgästen till hyresnämnden ansöka om upprustningsföreläggande. Hyresnämnden förelägger då hyresvärden att åtgärda problemet.

För att hyresnämnden skall kunna meddela ett upprustningsföreläggande måste följande förutsättningar vara uppfyllda;

• Lägenheten måste vara hyresgästens stadigvarande bostad; fritidsbostäder omfattas således inte och lägenheten får inte heller utgöra del av hyresvärdens egna bostad.
• Hyresgästen måste hyra lägenheten direkt av fastighetsägaren – vilket innebär att endast en förstahandshyresgäst kan ansöka om upprustningsföreläggande.
• För det fall föreläggandet kräver ingrepp i andra lägenheter måste hyresgästerna i dessa lägenheter ge sitt tillstånd till ingreppet.

Ett upprustningsförläggande kan begäras hos hyresnämnden om skäl finns till det. I föreläggandet skall bestämmas inom vilken tid den åtgärd som avses med föreläggandet skall ha vidtagits. Vite får sättas ut i föreläggandet.

Bläddra bland juridiska artiklar