Sjukvårdsförsäkring


En försäkring är ett slags kollektivt riskspridande där risken fördelas mellan ett försäkringsbolag och dess försäkringstagare. Genom att sprida risken på flera kan sådana skador som en enskild individ inte skulle klara av täckas. Den så kallade försäkringspremien, d.v.s. det som kunden betalar för att få vara försäkrad, är beroende av risken. Ju större risk desto högre premie. Härmed avses inte endast sannolikheten för ett eventuellt försäkringsfall utan även hur mycket ett eventuellt försäkringsfall kan komma att kosta. Sjukvårdsförsäkringar är en del av de så kallade personförsäkringarna. Personförsäkringarnas syfte är att täcka sådana skador som kan uppstå på en person.

Vad är en sjukvårdsförsäkring?

I dagsläget är vårdköerna inom den statliga vården långa och sjukvårdsförsäkringarna har därför ökat i antal. Tanken med försäkringen är att den försäkrades vårdtid skall kunna nedkortas och på så vis skall perioder då försäkringstagaren är oförmögen att arbeta kunna elimineras eller förkortas. Det är ofta företag som köper försäkringen i syfte att tillförsäkra sig att personalen får vård snabbt och sjukskrivningarna därmed blir kortare. Väntetiden kan nedkortas genom att försäkringsbolagen tecknar avtal med privata läkare och kliniker och på så vis kan försäkringsbolagen garantera att vården kommer lämnas snabbt. Det finns många olika varianter av sjukvårdsförsäkringen. Vissa varianter är mindre omfattande och omfattar exempelvis endast vård efter remiss från allmänläkare medan andra är mer omfattande och exempelvis även inkluderar specialistvård utomlands.

Vad brukar ingå i försäkringen?

Normalt brukar en sjukvårdsförsäkring täcka kostnader för läkarvård inom både den offentliga och privata sektorn. Vidare saknar många sjukvårdsförsäkringar beloppstak och självrisk. Nedan skall några exempel på vad sjukvårdsförsäkringen brukar innehålla anges.
1. Läkarvård, dock finns det, som nämnts, vissa försäkringar som endast täcker specialistläkarvård efter remiss.
2. Behandling hos naprapat, kiropraktor eller sjukgymnast.
3. Rehabilitering.
4. Eftervård.
5. Operation och sjukhusvård.
6. Patientavgifter för läkemedel och offentlig vård.
7. Resor till och från vårdgivaren.
Nedan skall lämnas några exempel på kostnader som sjukvårdsförsäkringen oftast inte täcker.
1. Vård som behövs på grund av missbruk.
2. Plastikkirurgi.
3. Akut sjukvård.
4. Glasögon eller linser som behövs på grund av brytningsfel i ögat.
5. Graviditetskontroller, fertilitetsundersökningar eller aborter.
6. Transplantationer av inre organ.
7. Vaccinationer.

I regel brukar försäkringsbolagen uppställa liknande villkor och förutsättningar för sjukvårdsförsäkringen men som försäkringstagare kan det vara en god idé att närmare undersöka och jämföra olika försäkringsbolags villkor.

Vilka fördelar finns det med en sjukvårdsförsäkring?

Som nämnts ger sjukvårdsförsäkringen förtur till vård. Detta gör att den försäkrade snabbare kan behandla sin sjukdom eller skada och därmed snabbare komma tillbaka till arbetet. Hur snabbt vården lämnas beror givetvis på vilken typ av sjukdom eller skada det är fråga om. I regel kan undersökningar göras redan efter någon eller några dagar och operation vidtas inom cirka två veckor. Vidare täcker sjukvårdsförsäkringen många av de kostnader som uppstår vid vårdbehandling.

Bläddra bland juridiska artiklar