Uppköp och sammanslagningar

Det kan finnas många skäl till att två eller flera företag väljer att gå samman. Det kan vara så att företagen har produkter som kompletterar varandra och på grund av detta vill ha ett starkare samarbete. Vidare kan effektivitets-, kostnads- eller produktionsskäl föranleda ett sammangående eller uppköp. Vid en sammanslagning eller ett uppköp är det även viktigt att beakta de konkurrensrättsliga aspekterna. Om ett uppköp eller en sammanslagning kan komma att påverka konkurrensen kan förfarandet förbjudas. Detta då man vill förhindra att företag genom att slås samman kan kringgå konkurrensreglerna i syfte att få en dominerande ställning på marknaden. Här kan du lära dig mer om vilka olika slags sammanslagningar som kan bli aktuella, hur förfarandet regleras, vilka hinder mot sammanslagningar som finns och mycket mer.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar