Statligt stöd

Regleringen kring statligt stöd har till uppgift att hindra ett otillbörligt gynnande av vissa företag och en snedvridning av konkurrensen. Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att ett understöd ska räknas som statligt stöd och dessa förutsättningar behandlas mer inom denna kategori. Vidare bör observeras att enligt huvudregeln är statligt stöd inte tillåtet. Vi går igenom undantagen och förklarar hur dessa tillämpas i praktiken. Vidare kan du läsa om hur statligt stöd allmänt fungerar, vilka överväganden som måste göras och hur de EU-rättsliga reglerna tillämpas i Sverige.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar