Luftfart

Luftfarten är en allt viktigare del av vår infrastruktur och vi flyger allt mer i dagsläget. Dessutom blir det allt vanligare att vi använder lufttransporter av olika slag. Luftfarten ställer stora krav på noggrannhet och regleringar. Det är därför viktigt att känna till vad som gäller i olika situationer. Här behandlas en mängd olika frågor som du kan ställas inför vid nyttjande av lufttransporter.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar