Jämkning av avtal

Avtal ska hållas. Detta är den grundläggande princip på vilket vårt samhälle är byggt. Dock är denna princip inte utan vissa undantag. Ibland kan omständigheter som inträffat senare medföra att ett ingånget avtal måste justeras. I andra fall kan omständigheter vid avtalsingåendet eller omständigheter redan innan avtalet ingicks medföra att avtalet måste modifieras. När en jämkning av ett avtal kan bli aktuellt och vad händer i sådana fall är frågor som du kan finna svaret till här. Vi behandlar den så kallade generalklausulen, andra jämkningsmöjligheter, förutsättningarna för att lyckas med att få till stånd en jämkning m.m.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar