Gäldenär och borgenär

I ett avtalsförhållande finns alltid en gäldenär och en borgenär. Med gäldenär avses någon som har att utföra en prestation och en borgenär är någon som har att utkräva en prestation. I ett avtalsförhållande är i regel båda parter både gäldenär och borgenär. Köparen är nämligen skyldig att betala men kan fordra att utfå den köpta egendomen. På samma sätt har säljaren att utlämna egendomen köpet avser men har samtidigt rätt att kräva betalt av köparen. Här finner du information om vem som är gäldenär och vem som är borgenär i olika situationer och vad detta kan medföra.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar