Förundersökning

När man kan misstänka att ett brott har begåtts och ytterligare utredning krävs kommer förundersökning att bli aktuellt. Förundersökningen leds av en s.k. förundersökningsledare, vilket oftast är en åklagare. Under förundersökningen skall bevis och information samlas om det eventuella brottet. Det är arbetet under förundersökningen som är grundläggande för ett eventuellt åtal och därmed följande rättegång. Här får du mer information om hur en förundersökning går till, vilka särskilda regler som styr förundersökningen, vilka befogenheter de som är involverade i förundersökningen har och mycket mer.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar