Dominerande ställning och monopol

Företag med monopol eller en dominerande ställning på marknaden är i regel inte fördelaktigt för vårt moderna samhälle. Monopol kan leda till höga priser och sämre kvalitet på varor och priser. Konkurrens är essentiellt för den liberala marknadsekonomin. Observera dock att monopol i vissa fall kan vara politiskt önskvärt. Som exempel kan nämnas statliga monopol som exempelvis Systembolaget. Här kan du läsa mer om vad monopol respektive dominerande ställning innebär, hur detta regleras m.m.

 

 

Bläddra bland juridiska artiklar